Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Türkiye’de bir devlet üniversitesi bünyesinde kurulan ilk biyomedikal mühendisliği olarak 2007 yılında kuruldu. 2008 yılında ilk defa Lisans programına öğrenci alındı. Aynı yıl Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans Programı ve 2009 yılında da Doktora Programı açıldı. 7 öğretim üyesi (1 Profesör, 4 Doçent ve 2 Yardımcı Doçent) ve 10 araştırma görevlisi Bölümümüzde görev yapmaktadır.

Bölümümüz öğrencilerine günümüzün teknolojik gelişmelerine uygun bir eğitim vermeyi ve onları tıp ve mühendislik disiplinlerini başarılı bir şekilde birleştiren mühendisler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Başta ülkemiz ve bölgemiz sağlık sektörü, nitelikli biyomedikal mühendislerine ihtiyaç duymaktadır. Dolayısıyla mezunların bu çalışma alanlarında istihdam edilerek ülke ve bölge ekonomisine katkıda bulunması hedeflenmektedir.
  • ERKAM
    Erciyes Üniversitesi Klinik Mühendisliği Araştırma ve Uygulama Merkezi detay