Projeler

# Proje Destekçisi Proje No Proje Başlığı Proje Yürütücüleri Proje Tamamlanma Tarihi
1 BAP FYL-2015-5684 Spor Yapmanın Hemisferik Dominansa Etkisinin Elektrodermal Aktivite Sinyalleri Üzerinden İncelenmesi Proje Yöneticisi
Doç. Dr. AYŞEGÜL GÜVEN
2017
2 BAP FBY-12-3905 Dalgacık Dönüşümü ve İstatistiksel Teknikler Kullanılarak, İleri MR Görüntülerinden Glial Beyin Tümörlerinin Bölütlenmesi ve Evrelenmes Proje Yöneticisi
Doç. Dr. AYŞEGÜL GÜVEN
2013
3 BAP FBY-10-2981 Elektroretinogram Sinyallerinin Spektrum Analiz Yöntemleri ile İncelenmesi Proje Yöneticisi
Doç. Dr. AYŞEGÜL GÜVEN
2014