Projeler

# Proje Destekçisi Proje No Proje Başlığı Proje Yürütücüleri Proje Tamamlanma Tarihi
1 TÜBİTAK 215E356 Dinlenme-Hali Fonksiyonel Mr Çekimlerinde İstemsiz Baş Hareketlerinin Beyin Bölgeleri Arasındaki Bağlantısallık Sonuçlarına Etkisinin Araştırılması Proje Yöneticisi
Doç. Dr. SEMRA İÇER
Devam Ediyor
PBY : 2016
2 BAP FYL-2015-5684 Spor Yapmanın Hemisferik Dominansa Etkisinin Elektrodermal Aktivite Sinyalleri Üzerinden İncelenmesi Proje Yöneticisi
Doç. Dr. AYŞEGÜL GÜVEN
2017
3 TÜBİTAK 114E440 Eş Zamanlı İşitsel ve Görsel Uyaranların Bölünmüş Dikkate Etkisinin Uyarılmış Potansiyeller Üzerindeki İşaret İşleme Yöntemleri ile Değerlendirilmesi Proje Yöneticisi
Doç. Dr. AYŞEGÜL GÜVEN
2016
4 BAP FBY-12-3905 Dalgacık Dönüşümü ve İstatistiksel Teknikler Kullanılarak, İleri MR Görüntülerinden Glial Beyin Tümörlerinin Bölütlenmesi ve Evrelenmes Proje Yöneticisi
Doç. Dr. AYŞEGÜL GÜVEN
2013
5 BAP FBY-10-2981 Elektroretinogram Sinyallerinin Spektrum Analiz Yöntemleri ile İncelenmesi Proje Yöneticisi
Doç. Dr. AYŞEGÜL GÜVEN
2014