Araştırma KonularıBiyolojik işaretlerin ölçülmesi ve teşhis ve tedaviye faydalı olması amacıyla işlenmesini içerir. Bu alanda bölümümüzde Doppler cihazı kullanılarak araştırmalar yapılmıştır.Hastanelerimizde ve araştırma merkezlerimizde kullanılması için görüntüleme cihazları geliştirme, tıbbi görüntüleme cihazlarından alınan görüntülerin işlenerek teşhis ve tedavide fayda sağlanması gibi amaçlara sahiptir.Bu alanda mevcut tıbbi cihazların geliştirilmesi ve yenilerine öncülük edilmesi amacıyla devre tasarımları yapılmaktadır.Canlı dokularla temasta bulunan cihaz veya implantların maddesel özelliklerinin araştırılmasını kapsamaktadır.Biyolojideki mekanik uygulamalardır. Hareket, malzeme deformasyonu, sıvı akışı konularını içerir.
Herhangi bir sağlık tesisindeki kurulu teknolojinin tüm ihtiyaçlarını karşılayan, karşılanmasını organize eden, planlayan ve raporlayan disiplin alanına klinik mühendisliği denilir.  Başta tıbbi cihazların kalibrasyon ölçümleri olmak üzere elektriksel güvenlik, ameliyathane teknolojileri, tanısal radyasyon sistemleri, kalite güvence çalışmaları ve bu konularda personel bilincini artırmaya yönelik ölçüm ve çalışmalar yapılmaktadır.