Duyurular

Ölçme ve Analiz Laboratuvarı yönergesi, örnek deney sonuç raporu ve laboratuvar grupları aşağıdadır.

Laboratuvar gruplarına olan itirazlar 29.09.2017 saat 16.00 kapanmıştır. Bundan sonra yapılacak olan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Laboratuvar Uygulama Yönergesi: upload/9GE9EU7Olcme-ve-analiz-lab-lab-kurallar.pdf

Örnek Deney Sonuç Raporu: upload/VVMFE8Odevre-lab-deney-sonuc-raporu-deney-3-1.docx

Laboratuvar Grup Listesi: upload/KAP4LXMgruplarkesin.pdf