Duyurular

Yüksek Lisans Seminer Dersi Öğrencilerinin Dikkatine..!

Öğrencilerin;

  • Danışmanları ile bir sunum konusu belirledikten sonra 3 Kasım 2017 tarihine kadar ders sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Mehmet Çağrı SOYLU’ya sunum konularını e-posta aracılığıyla bildirmeleri,

  • Belirlenmiş olan sunum konuları üzerinde aşağıda listelenmiş başlıklara yanıt verebilecek, taslak bir sunum hazırlayıp, 1 Aralık 2017 tarihine kadar e-posta aracılığıyla randevu alarakders sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Mehmet Çağrı SOYLU’dan geri bildirim almaları ve

  1. Medikal Problem
  2. Motivasyon
  3. Amaç ve Spesifik Hedefler
  4. Araştırma Yöntem ve Metodu
  5. Olası Sonuç ve Spekülatif Çıkarım

Not: Sunumlar 15 slayt ve 20 dakikayı geçmeyecek şekilde kurgulanmalıdır.

  • Nihai sunumlarını, 7 Aralık 2017 (5 kişi), 14 Aralık 2017 (5 kişi) ve 21 Aralık 2017 (4 kişi)

tarihlerinde saat 13.00 – 16.00 arasında başlamak üzere Biyomedikal Mühendisliği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Not: Sunum tarihlerine göre belirlenecek sunum grupları ilerleyen günlerde ilan edilecektir.

Bilgilerinize.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Çağrı SOYLU

Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Programı

Seminer Dersi Sorumlusu