Biyomedikal Enstrümantasyon Laboratuvarı

  • Laboratuvar Adı:

    Biyomedikal Enstrümantasyon Laboratuvarı

  • Konum:

  • Paylaş:

Laboratuvar Hakkında

Amaç: 
İnsan fizyolojik sinyallerinin analog formdan sayısal forma dönüştürülmesi ve elde edilen sinyallerin analiz edilmesi

Tanım: -


İçerik: 
1- Biyoelektriksel sinyallerin kaynağı ve özellikleri
2- Elektromiyografi(EMG) sinyallerinin kaydedilmesi ve analizi
3- Elektroensefalografi(EEG) sinyallerinin kaydedilmesi ve analizi
4- Ekokardiyografi(EKG) sinyallerinin kaydedilmesi ve analizi
5- Solunum Döngüsü (Solunum hızları, göreceli solunum derinlikleri, ventilasyonun düzenlenmesi) kaydedilmesi ve analizi
6- Galvanik deri cevabının alınması ve analizi
7- Elektrookülograf(EOG)sinyallerinin kaydedilmesi ve analizi
8- Ara Sınav
9- Reaksiyon Zamanı (Sabit aralıklarla öğrenme ve Sözde rastlantısal sunum denemeleri)
10- Solunum Fonksiyonu (akciğer hacimler ve kapasitelerin belirlenmesi)
11- Solunum Fonksiyonu (Pulmoner akım hızlarının belirlenmesi)
12- Biyogeribildirim (gevşeme ve uyanıklık)
13- Kan Basıncı (İndirek kan basıncı ölçümü, ventrikül Sistolü&Diastolü&,Korotkoff sesleri, ortalama arteriyel basınç) kaydedilmesi ve analizi
14- Kalp Sesleri (kalp kapak fonksiyonları, Elektriksel&mekaniksel Olaylar) kaydedilmesi ve analizi

Laboratuvar Sorumluları

# Ekipman Adı Ekipman Tanımı Adet