Elektronik Laboratuvarı

  • Laboratuvar Adı:

    Elektronik Laboratuvarı

  • Konum:

  • Paylaş:

Laboratuvar Hakkında

Amaç: 
Elektronik elemanların temel kavramlarının ve yapısal karakteristiklerinin öğretilmesi; Yarı-iletken malzemeler, pn jonksiyon diyotlar, Zener diyotlar, diyot devrelerinin analizi ve uygulamaları, Bipolar jonksiyon tranzistörler (BJT), BJT lerin DC kutuplanması, alan etkili jonksiyon tranzistörleri (JFET), Metal oksit alan etkili tranzistörler (MOSFET), JFET ve MOSFET lerin DC kutuplanması, BJT trazistör modellenmesi, BJT ve FET lerin küçük işaret analizi.

Tanım:
Elektronik elemanların temel kavramlarının ve yapısal karakteristiklerinin öğretilmesi


İçerik:
1- Yarı iletken malzemeler, enerji seviyeleri, n-tipi ve p-tipi malzemeler, yarı iletken diyotlar, pn diyot
2- Diyot eşdeğer devreleri, DC ve AC analizi, diğer diyot çeşitleri
3- Doğrultucu devreler, zener diyot devreleri, kırpıcı ve kenetleyiciler, çoklu diyot devreleri.
4- İki kutuplu eklem tranzistör (BJT) yapilari, pnp ve npn tranzistörleri, tranzistör devrelerinin DC analizi
5- Basit tranzistor uygulamaları, CD yük doğrusu, BJT tranzistorlerin DC kutuplanması
6- İki kutuplu doğrusal yükselticiler, değişik tranzistör yükseltici devrelerinin eşdeğer devreleri.
7- AC yük doğrusu analizi, ortak emiter yükselticilerin küçük işaret analizi
8- ortak-baz ortak emiter ve ortak-emiter yükselticilerin küçük işaret analizi
9- Alan etkili eklem tranzistör (JFET) yapisi, JFET devrelerinin DC kutuplanmasi ve analizi
10- Metal oksit yari iletken alan etkili transistor (MOSFET) yapisi, MOSFET devrelerinin DC analizi
11- Değişik MOSFET devrelerinin DC kutuplanmasi
12- MOSFET yükselticiler, Farkli MOSFET yükseltici devrelerinin küçük işaret eşdeğer devreleri
13- Kuvvetlendirici frekans cevabı.
14- Kuvvetlendirici frekans cevabı.

Laboratuvar Sorumluları

# Ekipman Adı Ekipman Tanımı Adet