Laboratuvarlar

Biyomedikal Enstrümantasyon Laboratuvarı

  • Lab.Sorumlusu :

Amaç: İnsan fizyolojik sinyallerinin analog formdan sayısal forma dönüştürülmesi ve elde edilen sinyallerin analiz edilmesiTanım: -İçerik: 1- Biyoelektriksel sinyallerin kaynağı ve özellikleri2- Elektromiyografi(EMG) sinyallerinin kaydedilmesi ve analizi3- Elektroensefalografi(EEG) sinyallerinin kaydedilmesi ve analizi4- Ekokardiyografi(EKG) sinyallerinin kaydedilmesi ve analizi5- Solunum Döngüsü (Solunum hızları, göreceli solunum derinlikleri, ventilasyonun düzenlenmesi) kaydedilmesi ve analizi6- Galvanik deri cevabının alınması ve analizi7- Elektrookülograf(EOG)sinyallerinin kayded [...]

Detaylı Bilgi

Elektronik Laboratuvarı

  • Lab.Sorumlusu :

Amaç: Elektronik elemanların temel kavramlarının ve yapısal karakteristiklerinin öğretilmesi; Yarı-iletken malzemeler, pn jonksiyon diyotlar, Zener diyotlar, diyot devrelerinin analizi ve uygulamaları, Bipolar jonksiyon tranzistörler (BJT), BJT lerin DC kutuplanması, alan etkili jonksiyon tranzistörleri (JFET), Metal oksit alan etkili tranzistörler (MOSFET), JFET ve MOSFET lerin DC kutuplanması, BJT trazistör modellenmesi, BJT ve FET lerin küçük işaret analizi.Tanım:Elektronik elemanların temel kavramlarının ve yapısal karakteristiklerinin öğretilmesiİçerik:1- Yarı iletken malzemeler, ene [...]

Detaylı Bilgi

Lojik Laboratuvarı

  • Lab.Sorumlusu :

Amaç: Dersin amacı temel ve ardışık lojik yapılar ile bunların çalışmaları hakkında bilgi vermektirTanım: -İçerik:1- Sayı ve kod sistemleri2- Boolean cebri ve mantık kapıları3- Boolean cebri ve mantık kapıları4- Tümleşik devreler, mantık devresi sadeleştirme yöntemleri5- Tümleşik devreler, mantık devresi sadeleştirme yöntemleri6- Birleşimsel mantık devreleri analizleri ve tasarımları (toplayıcı, çıkarıcı, kodlayıcı, vb.)7- Senkron ve asenkron ardışıl mantık devresi analiz ve tasarımları8- Senkron ve asenkron ardışıl mantık devresi analiz ve tasarımları9- Sayıcılar10- Sayıcılar11- Kaydedic [...]

Detaylı Bilgi

Ölçme ve Analiz Laboratuvarı

  • Lab.Sorumlusu :

Tanım: Temel elektrik parametrelerinin ölçümleri, osiloskobun kullanımı, empedans ölçümleri, ölçü aletleri ile temel elektronik devrelerinin karakterizasyonu.Amaç: Elektriksel ölçüm ve analiz tekniklerinin uygulama olarak gösterilmesi ve öğrencilere pratik yeterlilik kazandırılması.İçerik: 1- Analog Ölçü Aletleri2- Ohm ve Kirchoff Kanunlarının İncelenmesi3- Süperpozisyon Teoreminin İncelenmesi4- Thevenin Toreminin İncelenmesi5- Maksimum Güç Transferi Teoreminin İncelenmesi6- Maksimum Güç Transferi Teoreminin İncelenmesi7- Osiloskobun İncelenmesi8- Osiloskobun İncelenmesi9- Bilin [...]

Detaylı Bilgi

Tıbbi Cihazların Kalibrasyonu Laboratuvarı

  • Lab.Sorumlusu :

Amaç: Hastanelerdeki tıbbi cihazların kalibrasyonu konusunda belirli bir bilgi birikimini oluşturmak, bilinç kazandırmak ve pratik uygulamasını göstermektir.Tanım: Hastanelerde yaygın kullanılan bazı Tıbbi cihazların kalibrasyonunun pratik olarak gerçeklenmesini ve böyle bir pratik çalışmanın geri kalan diğer cihazların kalibrasyon süreçleri için bir yaklaşım kazanılmasını sağlayan pratik bir derstir.İçerik:1- Elektriksel Güvenlik Testleri2- Tansiyon aleti kalibrasyonu3- EKG cihazı kalibrasyon testleri4- Hastabaşı Monitor cihazı kalibrasyon testleri5- Hastabaşı Monitor cihazı kalibra [...]

Detaylı Bilgi