Projeler

# Proje Destekçisi Proje No Proje Başlığı Proje Yürütücüleri Proje Tamamlanma Tarihi
1 BAP FYL-2016-6599 Kalp Hızı Değişkenliği Ölçüm Sistemi Proje Yöneticisi
Doç. Dr. MAHMUT TOKMAKÇI
Yard.Arş.
Arş.Gör. FATMA UYSAL ÇİLOĞLU
2016 - 2017
2 BAP FYL-2015-5684 Spor Yapmanın Hemisferik Dominansa Etkisinin Elektrodermal Aktivite Sinyalleri Üzerinden İncelenmesi Proje Yöneticisi
Doç. Dr. AYŞEGÜL GÜVEN
2015 - 2017
3 BAP FDK-2014-5204 Durağan Hal Görsel Uyaran Tabanlı Beyin Bilgisayar Arayüzü İçin Optimum Uyaran Özelliklerinin Belirlenmesi ve Gerçeklenmesi Proje Yöneticisi
Doç. Dr. MAHMUT TOKMAKÇI
2014 - 2016
4 BAP FBY-12-4030 Beyin MR Görüntülerinden Ventrikül Hacminin Belirlenmesi Proje Yöneticisi
Doç. Dr. SEMRA İÇER
2014 - 2015
5 BAP FBY-10-3004 Elektronik Steteskop İle Mitral Kapak Darlığının Sınıflandırılması Proje Yöneticisi
Doç. Dr. SEMRA İÇER
2013 - 2014
6 BAP FBY-12-3905 Dalgacık Dönüşümü ve İstatistiksel Teknikler Kullanılarak, İleri MR Görüntülerinden Glial Beyin Tümörlerinin Bölütlenmesi ve Evrelenmes Proje Yöneticisi
Doç. Dr. AYŞEGÜL GÜVEN
2012 - 2013
7 BAP FBA-729 Görüntü İşleme Metotları Kullanarak Karaciğer Yağlanması Hastalarının Ultrasonografi Görüntülerinin Analiz Edilmesi Proje Yöneticisi
Doç. Dr. SEMRA İÇER
2011 - 2012
8 BAP FBY-10-3395 Teşhis ve Tedavide Bulanık Bilişsel Haritaların Tasarımı ve Uygulanması Proje Yöneticisi
Doç. Dr. MAHMUT TOKMAKÇI
2011 - 2011
9 BAP FBY-10-2981 Elektroretinogram Sinyallerinin Spektrum Analiz Yöntemleri ile İncelenmesi Proje Yöneticisi
Doç. Dr. AYŞEGÜL GÜVEN
2010 - 2014
10 BAP TSA-09-798 RADYOTERAPİ TEDAVİSİ ALAN KANSERLİ HASTALARDA FİZYOLOJİK ÖLÇÜMLERE DAYALI STRES DÜZEYİNİN TESPİT EDİLMESİ Yard.Arş.
Doç. Dr. MAHMUT TOKMAKÇI
2009 - 2011
11 BAP FBA-07-10 İnsan Vücuduna ait EKG sinyallerinin algılanması ve işlenmesi için bilgisayarlı sistem tasarımı Proje Yöneticisi
Doç. Dr. MAHMUT TOKMAKÇI
2008 - 2010
12 BAP FBT-04-25 Doppler İşaretlerinden Faydalanarak Damar Hastalıklarının Teşhisi için Çeşitli İşaret Analiz Tekniklerinin Uygulanması Yard.Arş.
Doç. Dr. SEMRA İÇER
2005 - 2006