Projeler

# Proje Destekçisi Proje No Proje Başlığı Proje Yürütücüleri Proje Tamamlanma Tarihi
1 TÜBİTAK 215E356 Dinlenme-Hali Fonksiyonel MR Çekimlerinde İstemsiz Baş Hareketlerinin Beyin Bölgeleri Arasındaki Bağlantısallık Sonuçlarına Etkisinin Araştırılması Proje Yöneticisi
Doç. Dr. SEMRA İÇER
Devam Ediyor
PBY : 2017
2 TÜBİTAK 215E356 Dinlenme-Hali Fonksiyonel Mr Çekimlerinde İstemsiz Baş Hareketlerinin Beyin Bölgeleri Arasındaki Bağlantısallık Sonuçlarına Etkisinin Araştırılması Proje Yöneticisi
Doç. Dr. SEMRA İÇER
Devam Ediyor
PBY : 2016
3 TÜBİTAK 113E188 Pozitron Emisyon Tomografisi Görüntülerinden Doku Analizi Yöntemiyle Elde Edilen Parametrelerin Tümör Metabolizması ve Evreleme İle İlişkisinin İncelenmesi Yard.Arş.
Doç. Dr. SEMRA İÇER
2017 - 2018
4 TÜBİTAK 115E832 Dikkat Eksikligi Ve Hiperaktivite Bozuklugu (Dehb) Olan Çocuklarda Ilaçla Tedavi Sürecinin Eeg Analizleri Ile Degerlendirilmesi Proje Yöneticisi
Doç. Dr. MAHMUT TOKMAKÇI
2016 - 2018
5 TÜBİTAK İnsansız hava aracı (İHA) uçuş kontrol sistemi ve kamera konumunun birlikte tasarlanarak görüntü kalitesinin en iyilenmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. MEHMET EMİN YÜKSEL
2015 - 2017
6 TÜBİTAK 114E440 Eş Zamanlı İşitsel ve Görsel Uyaranların Bölünmüş Dikkate Etkisinin Uyarılmış Potansiyeller Üzerindeki İşaret İşleme Yöntemleri ile Değerlendirilmesi Proje Yöneticisi
Doç. Dr. AYŞEGÜL GÜVEN
2015 - 2016
7 TÜBİTAK Bulanık sinir ağlarının eğitiminde evrimsel optimizasyon algoritmalarının uygulanması Proje Yöneticisi
Prof. Dr. MEHMET EMİN YÜKSEL
2010 - 2012
8 TÜBİTAK Dermaskopik görüntülerden deri kanserlerinin otomatik teşhisi ve takibine yönelik kapsamlı bir sayısal görüntü işleme yazılımı geliştirilmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. MEHMET EMİN YÜKSEL
2007 - 2008