Projeler

# Proje Destekçisi Proje No Proje Başlığı Proje Yürütücüleri Proje Tamamlanma Tarihi
1 TÜBİTAK 215E356 Dinlenme-Hali Fonksiyonel MR Çekimlerinde İstemsiz Baş Hareketlerinin Beyin Bölgeleri Arasındaki Bağlantısallık Sonuçlarına Etkisinin Araştırılması Proje Yöneticisi
Doç. Dr. SEMRA İÇER
Devam Ediyor
PBY : 2017
2 TÜBİTAK 215E356 Dinlenme-Hali Fonksiyonel Mr Çekimlerinde İstemsiz Baş Hareketlerinin Beyin Bölgeleri Arasındaki Bağlantısallık Sonuçlarına Etkisinin Araştırılması Proje Yöneticisi
Doç. Dr. SEMRA İÇER
Devam Ediyor
PBY : 2016
3 TÜBİTAK 113E188 Pozitron Emisyon Tomografisi Görüntülerinden Doku Analizi Yöntemiyle Elde Edilen Parametrelerin Tümör Metabolizması ve Evreleme İle İlişkisinin İncelenmesi Yard.Arş.
Doç. Dr. SEMRA İÇER
2017 - 2018
4 BAP FYL-2016-6599 Kalp Hızı Değişkenliği Ölçüm Sistemi Proje Yöneticisi
Doç. Dr. MAHMUT TOKMAKÇI
Yard.Arş.
Arş.Gör. FATMA UYSAL ÇİLOĞLU
2016 - 2017
5 TÜBİTAK 115E832 Dikkat Eksikligi Ve Hiperaktivite Bozuklugu (Dehb) Olan Çocuklarda Ilaçla Tedavi Sürecinin Eeg Analizleri Ile Degerlendirilmesi Proje Yöneticisi
Doç. Dr. MAHMUT TOKMAKÇI
2016 - 2018
6 BAP FYL-2015-5684 Spor Yapmanın Hemisferik Dominansa Etkisinin Elektrodermal Aktivite Sinyalleri Üzerinden İncelenmesi Proje Yöneticisi
Doç. Dr. AYŞEGÜL GÜVEN
2015 - 2017
7 TÜBİTAK 114E440 Eş Zamanlı İşitsel ve Görsel Uyaranların Bölünmüş Dikkate Etkisinin Uyarılmış Potansiyeller Üzerindeki İşaret İşleme Yöntemleri ile Değerlendirilmesi Proje Yöneticisi
Doç. Dr. AYŞEGÜL GÜVEN
2015 - 2016
8 TÜBİTAK İnsansız hava aracı (İHA) uçuş kontrol sistemi ve kamera konumunun birlikte tasarlanarak görüntü kalitesinin en iyilenmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. MEHMET EMİN YÜKSEL
2015 - 2017
9 BAP FDK-2014-5204 Durağan Hal Görsel Uyaran Tabanlı Beyin Bilgisayar Arayüzü İçin Optimum Uyaran Özelliklerinin Belirlenmesi ve Gerçeklenmesi Proje Yöneticisi
Doç. Dr. MAHMUT TOKMAKÇI
2014 - 2016
10 BAP FBY-12-4030 Beyin MR Görüntülerinden Ventrikül Hacminin Belirlenmesi Proje Yöneticisi
Doç. Dr. SEMRA İÇER
2014 - 2015
11 BAP FBY-10-3004 Elektronik Steteskop İle Mitral Kapak Darlığının Sınıflandırılması Proje Yöneticisi
Doç. Dr. SEMRA İÇER
2013 - 2014
12 BAP FBY-12-3905 Dalgacık Dönüşümü ve İstatistiksel Teknikler Kullanılarak, İleri MR Görüntülerinden Glial Beyin Tümörlerinin Bölütlenmesi ve Evrelenmes Proje Yöneticisi
Doç. Dr. AYŞEGÜL GÜVEN
2012 - 2013
13 BAP FBA-729 Görüntü İşleme Metotları Kullanarak Karaciğer Yağlanması Hastalarının Ultrasonografi Görüntülerinin Analiz Edilmesi Proje Yöneticisi
Doç. Dr. SEMRA İÇER
2011 - 2012
14 BAP FBY-10-3395 Teşhis ve Tedavide Bulanık Bilişsel Haritaların Tasarımı ve Uygulanması Proje Yöneticisi
Doç. Dr. MAHMUT TOKMAKÇI
2011 - 2011
15 BAP FBY-10-2981 Elektroretinogram Sinyallerinin Spektrum Analiz Yöntemleri ile İncelenmesi Proje Yöneticisi
Doç. Dr. AYŞEGÜL GÜVEN
2010 - 2014
16 TÜBİTAK Bulanık sinir ağlarının eğitiminde evrimsel optimizasyon algoritmalarının uygulanması Proje Yöneticisi
Prof. Dr. MEHMET EMİN YÜKSEL
2010 - 2012
17 TEKNOGİRİŞİM İnsansız taşıma aracı Proje Yöneticisi
Prof. Dr. MEHMET EMİN YÜKSEL
2010 - 2011
18 BAP TSA-09-798 RADYOTERAPİ TEDAVİSİ ALAN KANSERLİ HASTALARDA FİZYOLOJİK ÖLÇÜMLERE DAYALI STRES DÜZEYİNİN TESPİT EDİLMESİ Yard.Arş.
Doç. Dr. MAHMUT TOKMAKÇI
2009 - 2011
19 BAP FBA-07-10 İnsan Vücuduna ait EKG sinyallerinin algılanması ve işlenmesi için bilgisayarlı sistem tasarımı Proje Yöneticisi
Doç. Dr. MAHMUT TOKMAKÇI
2008 - 2010
20 TÜBİTAK Dermaskopik görüntülerden deri kanserlerinin otomatik teşhisi ve takibine yönelik kapsamlı bir sayısal görüntü işleme yazılımı geliştirilmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. MEHMET EMİN YÜKSEL
2007 - 2008
21 BAP FBT-04-25 Doppler İşaretlerinden Faydalanarak Damar Hastalıklarının Teşhisi için Çeşitli İşaret Analiz Tekniklerinin Uygulanması Yard.Arş.
Doç. Dr. SEMRA İÇER
2005 - 2006
22 DPT Dermatolojik nevus (ben) görüntülerinden Malignant Melanoma tipi deri kanserlerinin otomatik teşhisi ve takibine yönelik bilgisayar destekli tıbbi görüntü algılama ve işleme sistemi tasarımı Proje Yöneticisi
Prof. Dr. MEHMET EMİN YÜKSEL
2005 - 2007