Bölüm Hakkında


BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ


 “Biyomedikal Mühendisliği” tıp ve biyoloji gibi yaşayan organizmayla ilgilenen bilimlerle, mühendislik, matematik, fizik gibi fen alanındaki bilimlerin birleşiminden oluşan, disiplinler arası bir çalışma alanıdır. Biyomedikal Mühendisleri görev aldıkları alanlarda tıbbi cihazların, sistemlerin, insan vücuduna destek olan makinelerin tasarım, üretim, işletme, bakım/onarım ve kalibrasyon faaliyetlerinde bulunurlar ve bu faaliyetleri sağlık hizmeti veren kurumlar bünyesinde örgütleyip yönetirler. Günümüzde, Biyomedikal mühendislerinin yüksek teknolojili medikal cihaz üretme, fizyolojik ölçümler için yeni ve verimli metotlar geliştirme, medikal veri/sinyal işleme ve analiz etme, yapay organlar geliştirme vb. uygun gelişmeleri sağlık sistemine sunma gibi sorumlulukları bulunmaktadır.

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, 2007 yılında kurulmuş olup 2008 yılında ilk öğrencilerini almıştır. Bölümümüz Türkiye’de bir devlet üniversitesi bünyesinde kurulan ilk biyomedikal mühendisliği bölümüdür ve bünyesinde 7 öğretim üyesi (1 Profesör, 4 Doçent ve 2 Yardımcı Doçent) ve 8 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Bölümümüz akademik kadrosunu güçlendirmek amacıyla, öncelikle yurtdışında biyomedikal mühendisliği alanında doktora yapmış genç araştırmacıları ve/veya akademisyenleri bünyesine katmak için yoğun bir tanıtım faaliyeti içerisindedir.

Bölümümüz öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı (ÖSYS) ile her yıl her bir öğretim için 100-120 civarında öğrenci almaktadır. Öğrencilerimiz Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından verilen İngilizce hazırlık eğitimini tamamlamak (yada muaf olmak) zorundadırlar. Lisans öğrencileri toplam 2 dönem yaz stajı yapacaklardır. Öğrenciler, derslerde verilen teorik bilgileri stajlarda üretim ve hizmet sektöründe uygulama fırsatı bularak deneyim kazanacaklardır.

Ayrıca, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2008 yılında ve Doktora Programı 2009 yılında açılmıştır. Biyomedikal mühendisliği bölümü akademisyenleri ve yüksek lisans öğrencileri biyomedikal elektronik, sinyal ve görüntü işleme gibi çeşitli konular üzerinde yaptıkları ileri araştırmalar ile bilime katkıda bulunmaktadırlar.

Bölümümüz öğrencilerine günümüzün teknolojik gelişmelerine uygun bir eğitim vermeyi ve onları tıp ve mühendislik disiplinlerini başarılı bir şekilde birleştiren mühendisler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Başta ülkemiz ve bölgemiz sağlık sektörü, nitelikli biyomedikal mühendislerine ihtiyaç duymaktadır. Dolayısıyla mezunların bu çalışma alanlarında istihdam edilerek ülke ve bölge ekonomisine katkıda bulunması hedeflenmektedir.

Eğitim Amaçları

1. Ülkemiz kamu ve özel sektör kuruluşları ile uluslararası kuruluşların mühendislik, Ar-Ge, yönetim gibi değişik kademelerinde görevler üstlenebilecek mühendisler yetiştirmek
2. Üniversite ve araştırma kurumlarında çalışma yeterliliğine ve altyapısına sahip araştırmacı mezunlar yetiştirmek
3. Biyomedikal Mühendisliği teknolojileri alanlarında kendi firmalarını kurabilecek girişimci ve yenilikçi mezunlar yetiştirmek

Mezuniyet Sonrası İş İmkanları


1990’lı yıllardan itibaren üniversitelerde Biyomedikal mühendislik branşları açılmaya ve mezun vermeye başlamıştır. Bu mezunlar daha ziyade özel sektörde tıbbi cihaz ve malzemelerin pazarlanması ve servisi/bakımı başta olmak üzere hizmet vermektedirler.

Bunun dışında, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerden 200 yatak kapasiteli olanlarına 1 Biyomedikal mühendisi bulunacak şekilde kadro standardı getirilmiştir. Ayrıca hastanelerin yatak kapasiteleri arttıkça kadro sayıları da artacak şekilde düzenleme yapılmıştır. Bu standart 27 Temmuz 2001 tarih ve 24472 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Ülkemizde hızla sayısı artan Özel Hastaneler için de aynı çalışma yapılmış 22.03.2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik eki kadro cetvellerinde 100 yatak ve üzeri Özel Hastanelere kadrolarında Biyomedikal Mühendis bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.

Lisansüstü çalışma yapmayı tercih edecek öğrencilerimizin, araştırma görevlisi olarak bölümümüzde veya yurtiçi ve yurtdışındaki diğer üniversitelerin ilgili bölümlerinde çalışma imkanları bulunmaktadır.

Burs İmkanları

 Mühendislik Fakültesi öğrencilerden ihtiyacı olan ve gerekli şartları yerine getirenlere Kredi ve Yurtlar Kurumu, Türk Eğitim Vakfı, Hacı Ömer Sabancı Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı ve benzeri bir çok kurumda kredi ve burslar vermektedir. Ayrıca fakülte öğretim üyelerinden ve bazı hayırseverlerden temin edilen destekle 350 civarında öğrencimize karşılıksız burs verilmektedir.