İntibak Yönergesi ve Evrakları

İntibak Başvurularında Kullanılacak Dilekçe Örneği


Yatay Geçiş, Dikey Geçiş ve önceki öğrenimleri için intibak başvurusunda bulunacak öğrenciler!

1) Kalır ve geçer notları belirten belge ile Öğrenci İşleri'ne başvurarak not baremlerini açtıracaklar.

2) Öbisis üzerinden açılan portala derslerini not ve kredi bilgileri ile girecekler

3) Yukarıda bulunan dilekçe örneğini doldurarak onaylı ders içerikleri ve transkriptleri ile bölümümüze bireysel olarak başvuracaklardır.

İşlemleri belirtilen sıra ile yapınız!