Misyon & Vizyon

Misyonumuz

 Mesleğinin gerektirdiği bilgi ve beceri ile teşhis ve tedavi için yeni teknik ve yöntemler geliştirebilen, tıbbi problemlere çözüm üretecek, tıbbi karar verme teknikleri, biyomedikal bilgi ve verinin toplanması, bu bilgilere erişim ve bilginin optimum kullanımı konularında gerekli donanımlara sahip, sosyal ilişkilerde etkin, interdisipliner sahalara kolayca uyum sağlayabilecek ve bilimsel gelişmeleri takip edebilecek üretken bilim adamları yetiştirmek.

Vizyonumuz

Çağın gerektirdiği araştırıcı ve sorgulayıcı eğitime ağırlık veren, bilim ve teknolojide orijinal çalışmalara öncülük eden ve bu doğrultuda uluslararası standartlarda eğitim vererek alanında Türkiye ve dünyanın en saygın bölümlerinden biri olarak İnsanlığa faydalı olmayı düstur edinmiş başarılı gençler yetiştirip ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak.