Staj Yönergesi ve Evrakları

Staj Yönergesi

Staj Başvurusu Akış Çizelgesi

Staj Öncesi Gerekli Belgeler

Staj Başvuru Dilekçesi

Staj Kabul Formu

Staj Defteri ile İlgili Belgeler

Kapak

İç Kapak

Sayfa İndeksi

Sayfa Örneği


6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 2. Maddesi (1) bendi gereği; öğrencilerimizin staja başlamadan önce sertifikasyon şeklinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi almaları (alınacak  eğitimlerin 16 saat olması gerekmektedir), ya da fakülte eğitimleri süresince en az iki (2) dönem İş Sağlığı ve Güvenliği dersi almış olmaları gerekmektedir. Dolayısı ile bölümlerimizde görevli staj komisyon üyelerinin, staj başvurusunda bulunan öğrencinin staj başvurularını onaylamadan önce öğrencinin, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Katılım Belgesini, ya da en az iki (2) dönem İş Sağlığı ve Güvenliği dersini alıp almadıklarını teyit etmeleri; akabinde staj başvurularını onaylamaları gerekmektedir. "

Öğrencilerin stajlarına onay verilebilmesi için İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi aldıklarına dair sertifika belgelerinin yanında staj yeri kabul formu ve OBİSİS'ten aldıkları staj bilgilerini içeren belgeyi imzalayıp staj komisyon üyelerine  teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen evrakların staj komisyon üyelerine teslim edilmemesi halinde öğrencilerin yaptıkları staj başvurularına onay verilmeyecektir.

**Birinci stajını yapacak öğrenciler Arş. Gör. Çiğdem G. ALTINTOP ile ikinci stajını yapacak öğrenciler  Arş. Gör. Şerife GENGEÇ BENLİ ile görüşeceklerdir.