YL Ölçme ve Değerlendirme

Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans Programında bir dersten başarılı sayılmak için programa kayıtlı öğrenciler en az CC başarı notu alması gerekmektedir.

Puan

Katsayı

Başarı Notu

90-100

4,00

AA

85-89

3,50

BA

80-84

3,00

BB

75-79

2,50

CB

70-74

2,00

CC

65-69

1,50

DC

60-64

1,00

DD

50-59

0,50

FD

00-49

0,00

FF