Yaz Okulu

Üniversitemiz dışında başka bir Üniversiteden yaz okulunda ders alacak öğrencilerimizin yaz okuluna gitmeden önce uygulayacakları işlemler maddeler halinde aşağıdaki gibidir:

1-) Öğrenci, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bodrum katında bulunan “Staj ,Katalog, İntibak” birimine başvurarak “Yaz Okulu Talep Formu” alacaktır. 

Bu formda öğrencinin geçmiş yıllarda diğer üniversitelerden aldığı dersler ve bunların AKTS toplamı görünmektedir. Öğrenci bu sene diğer üniversiteden alacağı derslerin adı, kredi ve saat bilgileri ile yazıp üniversitemizde karşılık olan derslerin adı, kredi ve saat bilgilerini elle forma işleyip imzalayacaktır.  Bu işlemi yaptıktan sonra onay için bölüm başkanına bu formu götürmesi 

 2-) Bölüm başkanı veya yetkili kıldığı akademik personel formu imzalamadan önce aşağıdaki kontrolleri yapacaktır.

            2.1-) Öğrenci yaz okulunda bir dönemde en fazla 4 tane ders alabilir. (ERÜ Yaz Okulu Yönetmeliği Madde 6-c)

            2.2-) Öğrenci yaz okulunda bir dönemde diğer üniversiteden en fazla 16 AKTS’lik ders seçebilir. (ERÜ Yaz Okulu Yönetmeliği Madde 6-

                    Bu sebeple öğrencinin formda elle girdiği derslerin Erciyes Üniversite’sindeki karşılık derslerinin kredi toplamının 16 AKTS’ yi geçmediği kontrol edilecektir.

            2.3-) Öğrenim hayatları boyunca diğer üniversitelerin yaz okullarından en fazla;  lisans programı öğrencileri 40 AKTS, ön lisans programı öğrencileri 24 AKTS, lisans üstü programı öğrencileri  16 AKTS ders seçebilirler. (ERÜ Yaz Okulu Yönetmeliği Madde 6-f)  

                     Bu sebeple öğrencinin formda elle girdiği derslerin Erciyes Üniversite’sindeki karşılık derslerinin kredi toplamı ile öğrencinin geçmiş yıllarda diğer üniversite yaz okullarından aldıkları derslerin AKTS toplamının yukarıda belirtilen toplam değerleri aşmadığı kontrol edilecektir.

3-) Kontroller tamamlandıktan sonra form imzalanır ve öğrencinin, formu elden Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na getirmesi gerekmektedir.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı


NOT: Öğrenci’ nin kaldığı ders ERÜ Yaz Okulunda açılıyor ise öğrenci bu dersi almak zorundadır. Bu nedenle diğer üniversitelerden yaz okulundan ders alamaz. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bu öğrencilere form vermeyecektir. Öğrencinin notu sonradan açıklanabileceğinden öğrenci kaldığı dersi dururken diğer üniversiteden yaz okulundan ders almış bile olsa, bu şekilde öğrenci tespit edilirse intibakı sistem tarafından engellenecektir.