Dr. Öğrt. Üyesi Şerife Gengeç Benli'nin TÜBİTAK 1001 Başarısı
Dr. Öğrt. Üyesi Şerife Gengeç Benli'nin TÜBİTAK 1001 Başarısı

Özel Eğitim Alan ve Almayan Disleksili Çocukların Fonksiyonel MR Görüntülerinin Değerlendirilerek Hastalığın ve Özel Eğitimin Etkilerinin Kapsamlı incelenmesi