İntibak İşlemleri

Yatay Geçiş, Dikey Geçiş ve önceki öğrenimleri için intibak başvurusunda bulunacak öğrenciler!

Öncelikle intibak işlemleri ile ilgili Üniversitemiz tarafından yayınlanan yönergeleri bağlantı'dan inceleyebilirsiniz.

1) Kalır ve geçer notları belirten belge ile Öğrenci İşleri'ne başvurarak not baremlerini açtıracaklar.

2) Öbisis üzerinden açılan portala derslerini not ve kredi bilgileri ile girecekler

3) Onaylı ders içerikleri ve transkriptleri ile bölümümüze bireysel olarak başvuracaklardır.

İşlemleri belirtilen sıra ile yapınız!