Komisyonlar ve Bölüm İçi Görevlendirmeler
Akademik Kurul
Akademik Kurul
Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. Fatma Latifoğlu
Doç. Dr. Ömer Aydın
Prof. Dr. Mehmet Emin Yüksel
Prof. Dr. Ayşegül Güven
Dr. Öğr. Üyesi Gülşen Akdoğan
Doç. Dr. Mehmet Çağrı Soylu
Dr. Öğr. Üyesi Şerife Gengeç Benli
Dr. Öğr. Üyesi Turgay Batbat
Doç. Dr. Yavuz Nuri Ertaş
Prof. Dr. Mahmut Tokmakçı
Staj Komisyonu
Staj Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Doç. Dr. Ömer Aydın
Dr. Öğr. Üyesi Şerife Gengeç Benli
Arş. Gör. Dr. Fatma Uysal Çiloğlu
Lisans İntibak Komisyonu
Lisans İntibak Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Turgay Batbat
Lisansüstü İntibak Komisyonu
Lisansüstü İntibak Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Gülşen Akdoğan
Katalog Sistemi Komisyonu
Katalog Sistemi Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Arş. Gör. Melis Tokmak
Mezuniyet Komisyonu
Mezuniyet Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. Ayşegül Güven
Doç. Dr. Yavuz Nuri Ertaş
Bilgi İşlem Komisyonu
Bilişim Sistemleri Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Arş. Gör. Dr. Çiğdem Gülüzar Altıntop
Arş. Gör. Dr. Fatma Uysal Çiloğlu
Ders Bilgi Paketi Komisyonu
Ders Bilgi Paketi Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Arş. Gör. Dr. Çiğdem Gülüzar Altıntop
Erasmus, Farabi, Mevlana Temsilcisi
Erasmus, Farabi, Mevlana Temsilcisi
MÜDEK Akreditasyon ve Koordinasyon Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. Mahmut Tokmakçı
Doç. Dr. Ömer Aydın
Prof. Dr. Mehmet Emin Yüksel
Prof. Dr. Ayşegül Güven
Prof. Dr. Semra İçer
Dr. Öğr. Üyesi Gülşen Akdoğan
Doç. Dr. Mehmet Çağrı Soylu
Dr. Öğr. Üyesi Şerife Gengeç Benli
Arş. Gör. Dr. Çiğdem Gülüzar Altıntop
Arş. Gör. Dr. Fatma Uysal Çiloğlu
Arş. Gör. Melis Tokmak
Doç. Dr. Yavuz Nuri Ertaş
Prof. Dr. Fatma Latifoğlu
Alt Yapı Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Arş. Gör. Dr. Fatma Uysal Çiloğlu
Yıl içi ve Bitirme Ödevleri Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Doç. Dr. Ömer Aydın
Arş. Gör. Dr. Çiğdem Gülüzar Altıntop
Arş. Gör. Melis Tokmak
Dökümantasyon Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Gülşen Akdoğan
Eğitim Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. Fatma Latifoğlu
Doç. Dr. Ömer Aydın
Prof. Dr. Mehmet Emin Yüksel
Prof. Dr. Ayşegül Güven
Dr. Öğr. Üyesi Gülşen Akdoğan
Doç. Dr. Mehmet Çağrı Soylu
Dr. Öğr. Üyesi Şerife Gengeç Benli
Dr. Öğr. Üyesi Turgay Batbat
Doç. Dr. Yavuz Nuri Ertaş
İç-Dış Paydaşlar ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. Fatma Latifoğlu
Doç. Dr. Ömer Aydın
Arş. Gör. Melis Tokmak
İdari ve Mali İşler Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Doç. Dr. Mehmet Çağrı Soylu
Arş. Gör. Melis Tokmak
Öğrenci Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Arş. Gör. Dr. Çiğdem Gülüzar Altıntop
Arş. Gör. Melis Tokmak
Bölüm Veri Toplama ve Değerlendirme Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Arş. Gör. Dr. Çiğdem Gülüzar Altıntop
Arş. Gör. Dr. Fatma Uysal Çiloğlu
Arş. Gör. Melis Tokmak
Doç. Dr. Yavuz Nuri Ertaş
Yandal ve Çift Anadal Sorumlusu
Uzaktan Eğitim Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Doç. Dr. Yavuz Nuri Ertaş
Akademik Teşvik Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. Mahmut Tokmakçı
Doç. Dr. Mehmet Çağrı Soylu
Sınıflar ve Sistem Odası Sorumluları
Sınıflar ve Sistem Odası Sorumluları
Ders Programı Hazırlama Sorumlusu
Ders Programı Hazırlama Sorumlusu
Komisyon Üyeleri
Arş. Gör. Dr. Fatma Uysal Çiloğlu
Arş. Gör. Melis Tokmak
Web Yönetimi Sorumlusu
Web Yönetimi Sorumlusu
Komisyon Üyeleri
Arş. Gör. Dr. Fatma Uysal Çiloğlu
Bölüm Burs İşleri Sorumlusu
Komisyon Üyeleri
Arş. Gör. Dr. Çiğdem Gülüzar Altıntop
Arş. Gör. Melis Tokmak
Staj Defteri ve Optik Form Değerlendirme Sorumluları
Komisyon Üyeleri
Arş. Gör. Dr. Fatma Uysal Çiloğlu
Arş. Gör. Melis Tokmak
Sınav Programı Hazırlama Sorumlusu
Komisyon Üyeleri
Arş. Gör. Dr. Fatma Uysal Çiloğlu
Arş. Gör. Melis Tokmak
Engelliler Sorumlusu
Yaz Okulu Eğitim Sorumlusu
Yabancı Uyruklu Öğrenci Koordinatörlüğü
Yabancı Uyruklu Öğrenci Koordinatörlüğü
Laboratuvar Sorumluları
Komisyon Üyeleri
Arş. Gör. Dr. Fatma Uysal Çiloğlu
Arş. Gör. Melis Tokmak