Projeler

 

Üniversite Dışı Destekli Projeler

Öğretim Üyesinin Adı-Soyadı

Projedeki Pozisyon (Yürütücü/Araş-tırmacı)

Proje Adı

Proje Bütçesi

Başlangıç-Bitiş Yılı

Ayşegül Güven

Yürütücü

(Tübitak-1001)

Gençlerde, İnternet Oyun Bağımlılığının Beyin Fonksiyonlarına Etkisinin Elektroensefalografi, Olay İlişkili Potansiyeller Ve Fonksiyonel Yakın Kızılötesi Spektroskopi Sinyalleriyle Analizi: Çok Ölçümlü Yaklaşım

1.399.757,5 TL

2022-2024

Ayşegül Güven

Araştırmacı

(Tüseb-20116)

12 Derivasyonlu Elektrokardiyografi Verileri Kullanılarak Miyorad Enfarktüsün Erken Teşhisi İçin Karar Destek Sistemi Geliştirilmesine Yönelik Çok Yönlü Yaklaşım

843.509,97 TL

2022-2024

Ayşegül Güven

Danışman

(Tübitak-1002)

Transfer Entropi, Momentler Ve Yapay Zekâ Teknikleri Ile Duygu Durum Analizi

40.000,00 TL

2022-2023

Mehmet Çağrı SOYLU

Yürütücü

(Tübitak-3501)

Clostridium Difficile Patojeninin DNA İzolasyonu, Saflaştırması ve Amplifikasyonu Olmadan QCM Sensör ile İnsan Dışkısı İçerisinde Genetik ve Toksijenik Tespiti

309.720,00 TL

2018-2021

Ömer Aydın

 

Yürütücü (TÜBİTAK-BİDEB

2247-D Ulusal Genç Araştırmacılar Programı

121C221)

Odaklanmiş Ultrason Tedavisinde Ullanilmak Üzere Biyomimetik Ultrason-Aktif Altin Nanokon Parçaciğin Geliştirilmesi Ve Geliştirilen Bu Tedavi İle Anti-Pd-1 İmmün Terapinin Etkinliğinin

Arttirilmasi

 

2022-2025

Ömer Aydın

Yürütücü

(TÜBİTAK-1001-120S938)

 

 

Kordomada Muc1 Genine Özgü Crispr-Cas9 Plazmid Taşıyan Çekirdek Hedefli Akıllı Nanoparçacıkların Geliştirilmesi ve İmatinib ile İkili Tedavi Etkisinin İncelenmesi

 

2021-2024

Ömer Aydın

Yürütücü (TÜSEB-Yenilikçi

Ar-Ge

3802)

Terapötik Ultrason ile anti-TGF-β siRNA Taşıyan Ultrason-Aktif Akıllı Nanoparçacığın in-vivo Kanser Modelleri Üzerinde Etkinliğinin Araştırılması ve anti-PD-1 İmmünterapi ile İkili Tedavinin Etkinliğinin İncelenmesi

 

2021-2024

Ömer Aydın

Yürütücü

(AB-COST

118Z952)

siRNA Taşıyıcı Ultrason-Aktif Akıllı Nanoparçacıkların Geliştirilmesi ve Ultrasonun Gen Taşınımına Katkısının İncelenmesi

 

2019-2024

Ömer Aydın

Araştırmacı (TÜSEB -B 32717)

Gastrik kanserlerde Dopamin Reseptör 5 (DRD5)’in rolünün ve DRD5 antogonisti SCH23390 yüklü nanotaşıyıcının teröpatik etkinliğinin araştırılması

 

2023-2026

Ömer Aydın

 

Araştırmacı (TÜBİTAK-1001

123S078)

Senesent Mezenkimal Kök Hücre Hedeflenebilir Yüzey Belirteçlerinin Proteomik Yaklaşımla Belirlenmesi

 

2023-2026

Ömer Aydın

Araştırmacı

(TÜBİTAK-1001 221S428)

Anti-Ace2 Antikor ile Dekore Edilmiş Ve Mir-1275 Yüklenmiş Niyozom Yapıları ile Sars-Cov-2 Viral Genomunun Hedeflenmesi

 

2022-2025

Ömer Aydın

Araştırmacı

(NIH Intramural Grant)

The Enhancement of Immunotherapy with Ultrasound-guided Cellular Therapy Approach

 

2016-2021

Ömer Aydın

Araştırmacı

(USA-DoD (Amerikan Savunma Bakanlığı)

Synthesis/Formulation of Targeted Nano-Bubbles for Ultrasound Imaging & Therapy

 

 

Ömer Aydın

Araştırmacı

(University of Michigan- MCube Grant)

Development of Bone-Targeting Chemotherapeutic Formulations for Metastatic Cancer Therapy

 

 

Turgay Batbat

Araştırmacı

(Tübitak-1001)

Gençlerde, İnternet Oyun Bağımlılığının Beyin Fonksiyonlarına Etkisinin Elektroensefalografi, Olay İlişkili Potansiyeller Ve Fonksiyonel Yakın Kızılötesi Spektroskopi Sinyalleriyle Analizi: Çok Ölçümlü Yaklaşım

1.399.757,5 TL

2022-2024

Turgay Batbat

Araştırmacı

(Tübitak-1002)

Transfer Entropi, Momentler Ve Yapay Zekâ Teknikleri Ile Duygu Durum Analizi

40.000,00 TL

2022-2023

 

 

 

 

Üniversite Destekli Projeler

Öğretim Üyesinin Adı-Soyadı

Projedeki Pozisyon (Yürütücü/Araştırmacı)

Proje Adı

Proje Bütçesi

Başlangıç-Bitiş Yılı

Ömer Aydın

Yürütücü

(BAP-Öncelikli Alan)

Arı zehrindeki melittinin senolitik ve senomorfik özelliklerinin nanotaşıyıcılar ile primer insan ve primer fare hücreleri üzerinde araştırılması

 

2023-2025

Ömer Aydın

Yürütücü

(BAP- YÖK Araştırma Üniversiteleri Destek Projesi)

Yüzeyde Zenginleştirilmiş Raman Saçılmasına ve Makine Öğrenmesine ile Antibiyotik Dirençli Bakterilerin Hızlı Teşhisine Yönelik Sistemlerinin Geliştirilmesi

 

2023-2025

Ömer Aydın

Yürütücü

(BAP- Genel Araştırma Projesi)

Nanoparçacık Geometrisinin siRNA Gen Transfeksiyonuna Etkisi

 

2022-2024

Ömer Aydın

Yürütücü

(BAP- YÖK Araştırma Üniversiteleri Destek Projesi)

miR186'nın Nanotaşıyıcılarla Meme Kanseri Hücrelerine Taşınması ve Antikanser Rollünün Araştırılması

 

2022-2024

Ömer Aydın

Yürütücü

(BAP- Doktora)

Krisinin  Nanoformülasyonu ve Terapötik Etkinliğinin İncelenmesi

 

2022-2024

Ömer Aydın

Yürütücü

(BAP- Doktora)

Biyoalgılama için Mikroakışkan Sistemlerin Geliştirilmesi

 

2022-2023

Ömer Aydın

Yürütücü

(BAP- Yüksek Lisans)

Makine Öğrenmesi Algoritmalarıyla Birleştirilmiş Yüzeyi Zenginliştirilmiş Raman Spektroskopisi Kullanılarak Antimikrobiyal Direnç Tespiti

 

2022-2023

Ömer Aydın

Yürütücü

(BAP-Güdümlü)

Lipozom siRNA ve TMZ İkili Tedavisinin Geliştirilmesi ve İn Vivo Fare Glioblastoma Modelinde Odaklanmış Ultrason (FUS) Aracılı İletimi ve Etkilerinin Araştırılması

 

2020-2023

Ömer Aydın

Yürütücü

(BAP- DOSAP)

Altın Nanopartikülleri Kullanılarak Eş Zamanlı Gen ve İlaç Taşınması ile Meme Kanseri Hücrelerinde Antitümör Aktivitenin Artırılması

 

2020-2023

Ömer Aydın

Araştırmacı

(BAP- YÖK Araştırma Üniversiteleri Destek Projesi)

Şizofreni Modelinde Dopamin İnhibisyonu için AMPT Konjuge Dopamin Hedefli Polimerik Nanotaşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi

 

2022-2024

Ömer Aydın

Araştırmacı

(BAP- Genel)

Balık pulu kaynaklı kollajen-hidroksiapatit nanokompozit içerikli deneysel kuafaj materyalinin karakterizasyonu

 

2021-2023

Ömer Aydın

Araştırmacı

(BAP-Güdümlü)

Ortotopik Ksenograft (Zenograf) Üçlü Reseptör Negatif Meme Kanser Fare Modellerinde Serotonin ve Metergolinin Rollerinin Araştırılması

 

2020-2023

Ömer Aydın

Araştırmacı

(BAP-Yüksek Lisans)

Anyonik Siklodekstrinmelittin Kompleksinin Lps İle Uyarılan Raw 2647 Hücreleri Üzerindeki Antienflamatuvar Etkisi

 

2022-2023

Ömer Aydın

Araştırmacı

(BAP)

Sensör Uygulamaları için Nanoyapılı Plazmonik Yüzeylerin Üretilmesi ve Karakterizasyonu

 

2020-2023

Ömer Aydın

Hızlı Destek

SARS-CoV2 Spike proteinini hedeflemek üzere in vitro hücre modeli

 

2020-2022

Ömer Aydın

Araştırmacı

(BAP-Doktora)

Antibiyotik Dirençli ve Duyarlı Bakterilerin Yüzeyde Zenginleştirilmiş Raman Spektroskopisi ve Makine Öğrenmesi Teknikleri ile Tespiti ve Sınıflandırılması

 

2020-2021

Ömer Aydın

Araştırmacı

(BAP)

Yüzeyde Güçlendirilmiş Raman Spektroskopisi (SERS) Temelli İlaç Analizlerinde Fotokatalitik Olarak Üretilmiş Metal Nanopartiküllerin Kullanımı

 

2019-2021

 

 

 

 

 

Patent

Patentin Adı

Buluşu Yapanlar

Başvuru Yapılan Ülke

Başvuru Tarihi

Patent No

Piezoelectric plate sensor and uses thereof

Wan Y. Shih,Wei Wu,Wei-Heng Shih,Mehmet Çağrı Soylu,Haitao Guo,Suresh G. Joshi,Ceyhun Ekrem Kırımlı,Ying-Hsiu Su

Amerika Birleşik Devletleri

2018

US11243200B2

BIR SPEKTROFOTOMETRE

MELIS TOKMAK, MEHMET ÇAGRI SOYLU, MURAT PEKER, AHMET ÜLGEN, OGUZ EKMEKÇIOGLU, HATICE YIGITER

Türkiye

2021

TR 2021 018491 A2

A SPECTROPHOTOMETER

MELIS TOKMAK, MEHMET ÇAGRI SOYLU, MURAT PEKER, AHMET ÜLGEN, OGUZ EKMEKÇIOGLU, HATICE YIGITER

Uluslararası

2021

İnceleme aşamasında

İMPEDİMETRİK ELEKTROKİMYASAL SENSÖR VE ELEKTROT ÜRETİM YÖNTEMİ

 

Mehmet Çağrı SOYLU, Kübra KESER

Türkiye

2022

İnceleme aşamasında

 

 

IMPEDIMETRIC ELECTROCHEMICAL SENSOR AND ELECTRODE PRODUCTION METHOD

Mehmet Çağrı SOYLU, Kübra KESER

Uluslararası

2022

İnceleme aşamasında

 

 

 

 

 

 

 

 

Nükleik asit konjuge nanopartiküllerin biyomedikal uygulamaları

Ömer Aydın, Cansu Ümran Tunç

Avrupa

Eylül 2022

PCT/TR2022/050423