Staj hakkında

Bölüm staj komisyonunda 

Prof. Dr. Fatma Latifoğlu (Komisyon Başkanı)

Doç. Dr. Ömer Aydın

Dr. Öğrt. Üyesi Şerife Gengeç Benli 

Arş. Gör. Dr. Fatma Uysal Çiloğlu

yer almaktadır.

Staj başvurusu yapmadan önce aşağıda bulunan staj yönergesini okuyunuz.

Stajınızın onaylanması için aşağıda verilen gerekli belgeler eksiksiz olarak taranarak tek bir dosya halinde birleştirilip pdf formatında eru.biomedical@gmail.com adresine staj başlama tarihinden en az 1 hafta önce gönderilmesi gerekmektedir. Aksi halde staj başvurunuz onaylanmayacaktır.

Gerekli belgeler:

1. İş yeri tarafından imzalanmış staj yeri kabul formu

2. Güncel transkriptiniz

3. Obisis üzerinden staj başvurusu yaptıktan sonra sistem tarafından otomatik oluşturulan belge (imzalanacak)