Ölçme ve Analiz Laboratuvarı

  • Laboratuvar Adı:

    Ölçme ve Analiz Laboratuvarı

  • Konum:

  • Paylaş:

Laboratuvar Hakkında

Tanım: 
Temel elektrik parametrelerinin ölçümleri, osiloskobun kullanımı, empedans ölçümleri, ölçü aletleri ile temel elektronik devrelerinin karakterizasyonu.

Amaç: 
Elektriksel ölçüm ve analiz tekniklerinin uygulama olarak gösterilmesi ve öğrencilere pratik yeterlilik kazandırılması.

İçerik: 
1- Analog Ölçü Aletleri
2- Ohm ve Kirchoff Kanunlarının İncelenmesi
3- Süperpozisyon Teoreminin İncelenmesi
4- Thevenin Toreminin İncelenmesi
5- Maksimum Güç Transferi Teoreminin İncelenmesi
6- Maksimum Güç Transferi Teoreminin İncelenmesi
7- Osiloskobun İncelenmesi
8- Osiloskobun İncelenmesi
9- Bilinmeyen L ve C Değerlerinin Avometre Yardımıyla Belirlenmesi ve Empedanslarının Frekansa Göre Değişimlerinin İncelenmesi
10- Bilinmeyen L ve C Değerlerinin Avometre Yardımıyla Belirlenmesi ve Empedanslarının Frekansa Göre Değişimlerinin İncelenmesi
11- Alçak ve Yüksek Geçiren RC Filtreler
12- Alçak ve Yüksek Geçiren RC Filtreler
13- Seri RLC Devrelerinde Rezonans Ve Q Faktörü
14- Türev Alıcı Ve İntegre Edici Devreler

Laboratuvar Sorumluları

# Ekipman Adı Ekipman Tanımı Adet